Disclaimer

De website www.premiumspirits.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links van bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Medsupply B.V. De website of delen daarvan mogen niet worden gepubliceerd, gekopieerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medsupply B.V.

Alhoewel de inhoud van deze website met zorg is samengesteld, maakt Medsupply B.V. een voorbehoud ten aanzien van fouten in de weergegeven (prijs)informatie. Medsupply B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.